อีเมล์

          ระบบอีเมล์ ปัจจุบันนี้ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกันสามารถทำได้อย่างง่ายขึ้นอีเมล์ นับเป็นทางเลือกใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้การส่งอีเมล์หรือรับอีเมล์ ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ที่ใด สามารถส่งหรือรับข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (File) คอมพิวเตอร์ได้ทุกประเภท ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงข้อความจดหมายเพื่อพูดคุยธรรมดาหรือเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพ รวมทั้งยังสามารถแนบแฟ้มข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย

Hosting, Emails, Domain, Google Apps Services - ThaiHostSave.com Web Hosting